Pierwotne przyczyny chorób i dolegliwości

Choroby i przewlekłe dolegliwości stały się tak bardzo powszechne, że prawie każdy ma z nimi do czynienia. Od  braku regenerującego snu, stanu ciągłego zmęczenia, braku radości życia, poprzez przewlekły ból, konieczność ciągłego zażywania preparatów z apteki, aż do zdiagnozowanej choroby. Taki stan jest dziś normalny i to w każdej grupie wiekowej.

Oczywiście zwalczamy intensywnie objawy tych dolegliwości.
Na wiele sposobów. Wiemy także, że łatwiej i rozsądniej jest zapobiegać, niż leczyć. Ale niestety nie posiadamy aktualnej,
na miarę początku 21 wieku informacji, która uświadomi nam to, co jest najpoważniejszym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Czy wiesz jakie są przyczyny prawie wszystkich chorób
i dolegliwości, z którymi się aktualnie borykamy?
Jeśli poznasz te przyczyny, to możesz zapobiegać ich skutkom.

Jesteśmy przekonani, że organizm funkcjonuje tylko i wyłącznie na płaszczyźnie fizycznej:

Rys.1 Procesy biochemiczne sterują i regulują  funkcjonowanie całego organizmu.
procesy biochemiczne na płaszczyźnie fizycznej

Dlatego oczekujemy, że powrót do zdrowia przebiega czterech krokach, wg prostego schematu:

\

jakaś przyczyna

$

choroba lub dolegliwość

$

jedno lub kilka lekarstw

R

powrót do zdrowia

Zaskoczeniem może okazać się stwierdzenie, że każda choroba ma kilka, lub wręcz kilkanaście różnorodnych, równie ważnych przyczyn. Działają one synergicznie, czyli występując razem potęgują nawzajem swoje szkodliwe działanie. Lekarstwa działają tylko na fizycznej płaszczyźnie funkcjonowania organizmu. To oznacza, że nie mogą one usunąć przyczyn innej natury, niż fizyczna.

Organizm to nie tylko system biochemiczny. Wiemy o tym doskonale  doświadczając  tego na co dzień, ale zapominamy o tym, gdy zaczynamy się leczyć. Żywimy nadzieję, że usuniemy wszystkie zakłócenia zdrowia tylko i wyłącznie na drodze biochemicznej, poprzez zażywanie lekarstw.

Jaki jeszcze poziom funkcjonowania organizmu należy wziąć pod uwagę?

EKG to bardzo popularne badanie pracy serca. Aparat EKG rejestruje prądy czynnościowe serca. Na tej podstawie lekarz stawia diagnozę.

EEG (elektroencefalografia) to jest metoda diagnostyczna, do badania bioelektycznej aktywności  mózgu. Encefalograf zapisuje elektryczne fale mózgowe. Obecność fal elektrycznych w mózgu jest znana już od końca 19 wieku.

Tylko te dwie metody diagnostyczne, które szeroko stosują lekarze na całym świecie wystarczą, byśmy uświadomili sobie coś ważnego i odkrywczego.

Nasz organizm funkcjonuje nie tylko na płaszczyźnie biochemicznej, ale także na płaszczyźnie pól i fal elektromagnetycznych.

Wiemy doskonale, że jeżeli jakiś mechanizm działa, to może się także zepsuć. Tym samym mogą wystąpić zakłócenia na elektromagnetycznej płaszczyźnie  działania organizmu. Właśnie odkryliśmy drugą przyczynę powstawania chorób.

„Dziś mam bardzo ważny egzamin”. „Szef wezwał mnie na rozmowę na jutro, punktualnie o 8.00 rano”. ”W domu pojawia się trudna sytuacja”. Znasz to? Oczywiście, że tak. Każdy przeżył nie jeden taki stres. Właśnie …”stres”.

Tak określamy zwykle sytuację, która ma także inne objawy: brak apetytu, skurcze żołądka i bóle brzucha, bezsenność, poczucie ogromnego zmęczenia, nerwowość i drażliwość nerwowa, nastroje depresyjne. Odczuwamy to fizycznie, na płaszczyźnie fizycznego  funkcjonowania organizmu. Ale przyczyna tego stanu jest czysto psycho-emocjonalna.

Tak samo działają liczne inne stany emocjonalne: od rozczarowania począwszy, poprzez zdenerwowanie, brak akceptacji, na traumatycznych przeżyciach skończywszy. Niektóre z tych czynników  psycho-emocjonalnych dołączają do grupy przyczyn chorób i dolegliwości.
Tym samym odkrywamy trzecią płaszczyznę funkcjonowania organizmu: płaszczyznę psycho-emocjonalną. Teraz już wiemy, że organizm funkcjonuje na kilku płaszczyznach, które przenikają i wpływają na siebie nawzajem:

Rys.2
Funkcjonowanie organizmu na kilku płaszczyznach.
Uproszczony model wg dra Ditricha Klinghardta.

psycho-emocjonlna
fal i pól elektromagnetycznych
fizyczna

Możemy teraz uzupełnić schemat pokonywania chorób i dolegliwości, który zadziwia swoja skutecznością:

\

wiele przyczyn na różnych poziomach

$

choroba lub dolegliwość

$

eliminacja przyczyn na różnych poziomach

R

powrót do zdrowia

fizycznym:

 1.   …
 2.   …

elektromagnetycznym:

 1.   …
 2.   …

psycho-emocjonalnym:

 1.   …
 2.   …

 fizycznym:

 1.   lekarstwa
 2.   …

elektromagnetycznym:

 1.   …
 2.   …

psycho-emocjonalnym:

 1.   …
 2.   …

Czas na bardzo ciekawe porównanie. Popatrzmy, jak generalnie jest zorganizowana każda firma produkcyjna. Taki model pokazuje, na jakim poziomie w firmie zapadają decyzje strategiczne, na jakim utrzymanie prawidłowego funkcjonowania, a na jakim wykonywanie poleceń.

Rys.3
Schemat organizacyjny firmy

Prezes

Szef utrzymania ruchu

hala produkcyjna

Interesujące i odkrywcze jest porównanie schematów działania firmy i organizmu.

Firma

Prezes

Szef utrzymania ruchu

Hala produkcyjna

Rys.4
Schemat porównujący płaszczyzny działania firmy i organizmu

Organizm

Psychika i emocje

Fale i pola elektromagnetyczne

Organizm fizyczny

Każdy wyższy poziom w strukturze firmy może wpływać, zmieniać i kształtować poziom, który w tej strukturze jest niżej. Dokładnie tak samo każda ”wyższa” płaszczyzna funkcjonowania organizmu, może wpływać, zmieniać i kształtować ”’niższą” płaszczyznę funkcjonowania organizmu.
Co to dla nas znaczy? Co powinniśmy sobie uświadomić? Jak zmieni się nasz sposób postrzegania przyczyn chorób i dolegliwości?

Tak jak Prezes w firmie, tak elementy psycho-emocjonalne, mogą w decydujący sposób wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Fale i pole elektromagnetyczne to jak szef utrzymania ruchu. Odpowiada za komunikację, przekaz poleceń i ich wykonywanie. Może wspierać lub blokować ”produkcję zdrowia”. Poziom fizyczny to jak hala produkcyjna. Postronny obserwator tylko tu widzi ruch i działanie, tak jak my, gdy jesteśmy skupieni na objawach i dolegliwościach. „Prezes naszej fabryki zdrowia'', czyli psycho-emocjonalny poziom funkcjonowania organizmu, jest dla nas niedostrzegalny, niezauważalny i niedoceniany. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części tego serwisu.

Poznasz przyczyny chorób i dolegliwości na tych trzech poziomach funkcjonowania organizmu. Prawdopodobnie jest to dla Ciebie coś nowego, niesamowitego, wręcz niewiarygodnego. Jednak 40 lat codziennej praktyki lekarskiej, bieżącego monitorowania najnowszych badań naukowych w wielu dziedzinach i ciągłego doskonalenia zadziwiająco prostych metod diagnozowonia i leczenia w tak pojmowanym systemie medycznym, dowodzą jednego:

Każda choroba lub dolegliwość, ma szereg przyczyn na każdej z tych trzech płaszczyzn. Tylko skuteczne działanie na wszystkich tych trzech płaszczyznach, prowadzi do całkowitego  wyzdrowienia.

Jeśli znasz kogoś, kto całkowicie wyleczył się (tzn. nie potrzebuje lekarstw i zniknęły wszystkie objawy) z osteoporozy, nadciśnienia, przewlekłego bólu czy innych chronicznych dolegliwości, to w powyższej regule zamiast „każda choroba lub dolegliwość” możesz użyć określenia ”prawie każda choroba lub dolegliwość”.

Grupy czynników obciążających zdrowie są następująco uporządkowanie na trzech poziomach funkcjonowania organizmu:

Rys.5
Główne obciążenia, uporządkowane wg płaszczyzn funkcjonowania organizmu.

 

obciążenia psycho-emocjonalne

elektrosmog

toksyny, infekcje, biochemia

Nadszedł czas, by poznać, jakie czynniki szkodzą naszemu zdrowiu na poszczególnych płaszczyznach funkcjonowania organizmu. Poznasz także sposoby, jak te złowieszcze zagrożenia ograniczać i eliminować.

możesz także od razu przejść do najbardziej interesującego Cię działu

Strona główna

POWRÓĆ 

Stres

CZYTAJ DALEJ 

Instrukcja

CZYTAJ DALEJ 

Produkty

CZYTAJ DALEJ 

FAQ

Prosimy nie kopiować treści.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyDo produktów